תקנון האתר

דף הבית » תקנון האתר

תקנון האתר

 • האתר www.medical-c.co.il הוא אתר פרטי ולצורך התקנון יקרא "האתר".
 • קרא היטב ובעיון את תקנון האתר שלהלן מאחר שהגלישה והשימוש באתר כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש. בתקנון השימוש המילה "שימוש" על הטיותיה השונות תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או כל שימוש אחר באתר. כמו כן, כל שימוש בתקנון השימוש בלשון זכר יכלול גם לשון נקבה ולשון רבים ולהיפך.
 • בשימושך באתר אתה מסכים להיות קשור ולפעול על פי התנאים המפורטים בתקנון השימוש ומאשר בזאת כי קראת את התקנון והינך מסכים לתנאים האמורים בו וכי אין ולא יהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מי מטעמה ו/או מי מעובדיה ו/או ספקיה ו/או לצד ג' כלשהו בכל הקשור לאתר.
 • בשימושך באתר אתה מסכים להעברת פרטי התקשרות אשר הזנת באתר, בדפי נחיתה ו\או בכל פלטפורמה אחרת לגורמי צד שלישי. זאת בהתאם לאופי ולתחום פנייתך.
 • אם אינך מסכים באופן מלא לכל התנאים המפורטים בתקנון השימוש, אנא הפסק מיד כל שימוש נוסף באתר. השימוש באתר זה הינו על פי תנאי תקנון זה בלבד.
 • גילוי נאות, המידע המופיע באתר www.medical-c.co.il לרבות בכל פורום בו נועד להתייחסות כללית בלבד, ואינו לראות בו בכל צורה ועניין, בין במישרין ובין בעקיפין, כייעוץ מכל סוג לרבות אך לא רק אין לראות בו יעוץ רפואי ו/או ייעוץ מקצועי, בנוסף אין לראות במידע חוות דעת רפואית ו/או כל חוות דעת אחרת. מובהר בזאת, כי אין המדובר בתחליף של בדיקות או מומחים וכי אין האמור באתר מהווה תחליף למומחה ו/או רופא ו/או כל ייעוץ רפואי אחר. האתר www.medical-c.co.il הינו פלטפורמה שיווקית המפרסם טיפולים אסתטיים. כלל המרפאות \ קליניקות המופנות ע"י האתר מחובתן ובאחריותן לקבלת כל האישורים הרפואיים לפעילותם ע"פ חוק.
 • מובהר, כי התמונות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד.
 • המידע המופיע והניתן באתר לרבות בכל פורום, אי מייל, WHATSAAP, שיחה טלפונית וכל דרך התקשרות אחרת נועדה להתייחסות כללית בלבד, ואינו לראות בו בכל צורה ועניין, בין במישרין ובין בעקיפין, כייעוץ מכל סוג לרבות אך לא רק אין לראות בו יעוץ רפואי ו/או ייעוץ מקצועי, בנוסף אין לראות במידע חוות דעת רפואית ו/או כל חוות דעת אחרת.
 • בהתאם כל שימוש במידע או בתכנים המפורסמים באתר לרבות בכל פורום, הינו באחריותך הבלעדית ורק העושה שימוש באתר נושא בסיכון המלא בכל הקשור אליהם וכי עליך לנהוג בזהירות הנדרשת למצבך הרפואי ובכלל.
 • מובהר בזאת, כי אין המדובר בתחליף של בדיקות או מומחים וכי אין האמור באתר מהווה תחליף למומחה ו/או רופא ו/או כל ייעוץ רפואי אחר.
 • "טיפול" – הינו כל פעילות רפואית או אסתטית ו/או כל טיפול אחר המוצע באתר, בכל חלק בגוף ולרבות, אך לא רק, ניתוחים פלסטיים, ניתוחים רפואיים מכל סוג, טיפולי לייזר להסרת שיער, הסרת קעקועים או לטיפול אסתטי /רפואי אחר, טיפולים אסתטיים שונים וכד'.
 • מובהר בזאת, כי תנאי לבצוע כל טיפול כהגדרתו לעיל הוא בצוע בדיקת מוקדמת לבחינת התאמתו של המטופל לסוג הטיפול וזאת אצל הרופא הרלבנטי לתחום הטיפול. כל זאת באחריותו של המטופל ולאתר או למי מנציגיו אין כל אחריות על כך.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעלי האתר ונציגיו דוחים כל אחריות המוטלת עליהם במפורש או מכללא, לרבות כל אחריות להפרעה בשימוש באתר, הימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים, איכות ודייקנות האתר והמידע שבאתר, התאמה לכל מטרה, שלמות, אמינות, התאמה לתוכנות שבמחשב המשתמש ולאינטגרציה, ואינם מתחייבים כי השימוש באתר ו/או בשירותים לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים כלשהם.
 • האתר ונציגיו לא יהיו אחראים, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בכל חומר שיווקי ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבך ו/או למידע המאוחסן במחשבך ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והינך מצהיר בזאת, כי אתה אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר אתה עושה באתר ו/או בשירותים.
 • בעלי האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות לכל נזק כאמור לעיל לרבות, לא ישאו בכל אחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף לרכוש ו/או הוצאה ו/או הפסד לגוף או לרכוש, אשר יגרם לך ו/או לכל צד שלישי אחר בגין השימוש באתר ו/או במידע המופיע בו ואו בכל חומר שיווק ו/או מקצועי ו/או מכל הפניה באתר ו/או כל קישור באתר ו/או כל פורום באתר ו/או כל תוכן אחר ו\או בכל הפנייה לקליניקה או גורם מטפל. כל האמור באתר מהווה רק מידע כללי לצורך קבלת שירותים ספציפים בתחום הסרות אסתטיות בלייזר, ו\או בעל תחום אחר לפי תחום העניין.
 • מובהר בזאת כי קופות החולים ו/או חברות הביטוח לפי העניין ונושא הטיפול לעיתים מסבסדות חלק מהטיפול ו/או הטיפולים, או משתתפות בהוצאות השונות ו/או בעלויות הטיפול באופן מלא או חלקי, אך אין להנהלת האתר ולבעליה כל מחויבות לכך ואין היא אחראית בשום צורה ועניין לקבלת הסבסודים הללו ו/או ההשתתפות של קופות החולים ו/או חברות הביטוח ואלה ניתנות לשיקול דעתם ולפי הנהלים שלהם בלבד ובכפוף לתנאי ההתקשרות עימם בלבד. לפיכך מוטלת על המטופל הרלבנטי החובה לבחון ולבדוק בטרם ההתקשרות את כל תנאי הסבסוד ו/או ההשתתפות של קופות החולים ו/או חברות הביטוח ולפיכך אין לראות את האמור באתר כהמלצה ו/או הצהרה ו/או התחייבות כלשהי הנוגעת לסבסוד ו/או השתתפות חברות הביטוח כאמור לעיל.
 • ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
 • במקומות באתר בהן ניתן להגיב ולרבות בכל פורום רלבנטי לעיל הינך מתחייב שלא לפרסם ו/או להזין לאתר אחד או יותר מן התכנים הבאים:

כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים או מסלף זכויות ו/או תכנים של צדדים שלישיים – לרבות אך לא רק זכויות קניין רוחני כגון זכויות יוצרים או סימני מסחר, כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה, המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור, כל חומר הנוגע לקטינים שלא התקבלה הסכמה של האפוטרופוסים החוקיים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם, כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש, כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס),לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיוצ"ב, סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה, כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל. כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם, כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם, נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט, כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני , מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור, כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים ולרבות במסגרת הודעות SMS או אימייל אשר תשלח באמצעות האתר ו/או השירותים, כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובלקוחות האתר בפרט.

 • כמו כן, הינך מתחייב שלא לפגוע בזכויות יוצרים של אחר ו/או של האתר ולשאת בכל העלויות ו/או הנזקים בגין הפרה זו.
 • היה ותפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, אתה תשפה את בעלי האתר בגין כל נזק שיגרם להם כתוצאה מהפרות אלו.
 • מבלי לפגוע בחובתך כאמור לעיל הרי שהנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום/לבטל/להסיר כל מודעה שאינה עומדת בהוראות תקנון השימוש ו/או הוראות הדין ו/או נהלי האתר ו/או אשר יש בה כדי לפגוע בכל אדם או ישות משפטית אחרת ו/או אשר נסיבות פרסומה קשורות, במישרין או בעקיפין, למעשה של תרמית או לכל מעשה אסור אחר; והכול, ככל שהובא לידיעתה של הנהלת האתר דבר ההפרה. אין באמור לעיל או להלן כדי לחייב את הנהלת האתר לפעול בצורה הנזכרת לעיל ובכל מקרה ונסיבות לא תהא אחראית לכל נזק אשר ייגרם לצד כלשהו בגין פעולה או היעדר פעולה מצד הנהלת האתר בהקשר זה.
 • מובהר בזה, כי ככל ויופיעו באתר קישורים שיופיעו מכל סוג, הרי שהם ניתנים רק כשרות ובכל מקרה לא תהיה אחריות להנהלת האתר ו/או למי מטעמה על האתרים השלישיים ואין הנהלת האתר מנטרת את הנעשה בהם ואין לה כל שליטה בהם מכל סוג ועניין ולרבות, אין להנהלת האתר כל יכולת להתחייב כי הקישורים אכן יובילו לאתר שאליו יועדו להפנות ואין לראות בהפניה שכזו משום יצירת מצג ו/או התחייבות ו/או המלצה מכל סוג בהקשר זה ובוודאי כי לא תחול כל התחייבות לכל תוכן ו/או מידע ו/או חוקיות של של האתרים אליהם מובילים הקישורים והחירה באם להגיע לקישור או לא היא רק של המשתמש.
 •  הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בקשר עם אתר שלישי כאמור לעיל לרבות כל נזק ו/או כל עלות ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, בין ישיר ובין עקיף, העלולים להיגרם למשתמש ו/או לכל גורם שהוא בגין כל טענה, דרישה ותביעה מטעם המשתמש ו/או כל גורם.
 • הנהלת האתר אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לערוך כראות עיניה שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, בכל עת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך. הנהלת האתר מצדה עושה ותמשיך לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנלווים להפעלה זו.
 • למען הסר ספק מובהר בזאת, אין באמור באתר כדי להוות כל הזמנה, מצג, הצהרה ו/או התחייבות כלשהי ליצירת כל התקשרות בין הנהלת האתר לבין המשתמש ו/או כל צד שלישי.
 • חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של מודעות ותכנים המפורסמים באתר או חלק מהם, לרבות כל מודעה המפורסמת באתר, אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.
 • קרידטים לתמונות בשימוש האתר. חלק מהתמונות באתר (אך לא כולן) הורדו מאתרי מאגרי תמונות חינמיים כגון: <a href="https://www.freepik.com/free-vector/dental-implant-tooth-set-closeup-model_4006285.htm#query=teeth%20implant&position=7&from_view=search&track=ais">Image by macrovector</a> on Freepik אין להעתיק, לשכפל או להפיץ את התמונות הנ"ל בכל דרך שהיא.
 • הינך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה במודעות ככל משתמש סביר) לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות (ובכלל זאת רובוטים, Spiders, Scrapers וכיו"ב).
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל הנך מצהיר ומתחייב שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעדכן ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או לפרסם ברבים כל תוכן המצוי באתר, שלא לבצע כל פעולה אשר תייצר ו/או אשר עלולה לייצר עומס על מערכות ושרתי האתר, שלא לבצע כל פעולה המתערבת ו/או המפריעה (ו/או אשר מנסה להתערב ו/או להפריע) בדרך הפעולה הרגילה של האתר והשירותים, שלא לעקוף או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעילויות האסורות תחת תקנון השימוש.
 • כל זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני מכל סוג באתר זה, לרבות, אך לא רק, במידע, בתוכנה, בטקסטים, בעיצוב האתר, בעמודו, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בשמות , בלוגו האתר, בדומיין שלו, ביישומים, ו/או כל חומר אחר הכלול בו שייכות בעלי האתר https://medical-c.co.il/ בלבד.
 • למשתמש ידוע כי אין מערכת חסינה לגמרי לרבות בכל הנוגע לאבטחת מידע, וכי צדדים שלישיים עלולים לעשות שימוש לרעה באתר, שלא בשליטת הנהלת האתר ובהתאם לא תישא הנהלת האתר בשום אחריות בעניין ולרבות לא תישא בכל נזק שעלול להיגרם בשל האמור לך ו/או לכל צד ג' אחר.
 • המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את הנהלת האתר ובעליה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו להם וכן בגין כל הוצאה נלווית, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת הוראות תקנון זה.
 • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, בלא צורך במתן כל הודעה מוקדמת כלשהי ובהתאם יחול התקנון המחייב כתקנון האחרון המפורסם.
 • בנוסף, ידוע לך, כי בפיתוחו ובהקמתו של האתר הושקעו משאבים רבים, וכי שימוש באתר בניגוד להוראות תקנון זה עלולה לגרום נזקים והפסדים בהיקפים גדולים; אי לכך ידוע למשמש ומוסכם כי בגין הפרת הוראות תקנון זה ישלם המשמש לאתר פיצוי מוסכם ללא צורך בהוכחת נזק ומבלי שהבר יגרע מזכותו של האתר לתבוע על פי כל דין בשיעור של  30,000 ₪ בגין כל הפרה; א) פרסום דבר פרסום ו/או פרסומת או קידום מכירות שלא בהסכמת החברה ב) פרסום דבר הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ג) פרסום אשר יש בו משום ניסיון להטעיית הציבור ו/או להשפעה שלא כדין
 • באישור קריאת תקנון זה הנך מאשר בזאת קבלת כל מסר פרסומי על פי הנתונים שמילאת באתר. משתמש אשר מסר לחברה את פרטי מען הדואר האלקטרוני שלו, מאשר בזאת מפורשות לחברה להעביר למשתמש דברי דואר אלקטרוני ודברי פרסום, ומסירת מען דואר אלקטרוני לאתר משמעה אישור קבלת דבר פרסום בהתאם להוראות תיקון 40 לחוק התקשורת או כל תיקון בו; המשתמש זכאי למסור הודעת סירוב או עדכון בכל עת למיילOffice@medical-c.co.il  :בכל מקרה של הפניית לדף נחיתה של האתר ו/או לדף פייסבוק אינסטגרם  לינקדין  יוטיוב שלו
  וכיוצ"ב ואשר מאפשר הפנייה חוזרת לאתר זה, יחול תקנון זה גם על דפי הנחיתה ו/או הפייסבוק וכיוצ"ב בהתאם לעניין.
 • על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. הסמכות הייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים הנוגע לאתר זה ו/או לתקנון זה הינו לבתי המשפט במחוז תל-אביב יפו.

אהבתם? שתפו

לקבלת פרטים והצעת מחיר טלפונית - שירות מהיר

לנוחיותכם ניתן גם לפנות ישירות ובמהירות לוואטסאפ שלנו 24/7

מדיקל סי

מדיקל סי - קובעים תוצאות שיא - להתרשמות כנסו

"The Top Of Laser Treatment"

טיפול ביבלות

גילוי נאות, המידע המופיע באתר www.medical-c.co.il לרבות בכל פורום בו נועד להתייחסות כללית בלבד, ואינו לראות בו בכל צורה ועניין, בין במישרין ובין בעקיפין, כייעוץ מכל סוג לרבות אך לא רק אין לראות בו יעוץ רפואי ו/או ייעוץ מקצועי, בנוסף אין לראות במידע חוות דעת רפואית ו/או כל חוות דעת אחרת. מובהר בזאת, כי אין המדובר בתחליף של בדיקות או מומחים וכי אין האמור באתר מהווה תחליף למומחה ו/או רופא ו/או כל ייעוץ רפואי אחר. האתר www.medical-c.co.il הינו פלטפורמה שיווקית המפרסם טיפולים אסתטיים. כלל המרפאות \ קליניקות המופנות ע"י האתר מחובתן ובאחריותן לקבלת כל האישורים הרפואיים לפעילותם ע"פ חוק.

השאירו מספר טלפון ואחד מצוות המומחים יחזור אליכם בהקדם

דילוג לתוכן